Cчетоводни услуги

schetovodni– Оперативно счетоводно обслужване.
– Изготвяне и представяне на СДпа ДДС.
– Годишно приключване и съставяне на Баланси и отчети.
– Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ. Изготвяне на статистически отчети.
– Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по националните и международнисчетоводни стандарти  и публикуването им в Търговския регистър.
– Попълване на справка за финансови лица, получили доходи, различни от трудови през годината.
– Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически лица и юридически лица.
– Изготвяне на годишни и регулярни отчети за НСИ.
– Попълване на патентни декларации за ЕТ и физически лица.
– Съставяне на данъчни и счетоводни амортизационни планове.
– Изготвяне на дневници и справки декларации по Закона за ДДС.

Офис Консулт АД ООД® - Всички права запазени. All rights in it are reserved. SEO by The Viking