Цени

Виртуален офис - ЦЕНИВиртуален офис – цена 80 лева месечно.

Цените на счетоводните услуги, данъчните консултации и правните услуги се определят индивидуално след събеседване с клиентите.

При формирането на цените се вземат под внимание:
– наличие на регистрация по ЗДДС;
– вида на дейност – в България или в чужбина, извършване на вътреобщностни доставки към страни от ЕС, внос, износ и др.;
– характера на дейността на фирмата Ви – търговия, услуги, производство, строителство, изкупуване и др.;
– броят на счетоводни документи за обработка месечно;
– броят на получените и на издадените фактури;
– наличие или отсъствие на програма за отчитане на складови наличности, продажби, покупки или услуги на място във фирмата;
– броя на обектите в които се извършват продажби,покупки или услуги;

Отстъпка 10% при закупуване на пакет от 2 или повече услуги!
Отстъпка 15% при довеждане на нов клиент.
80 лв/месец – Офис-данъчен адрес           140 лв/месец – Офис Пакет
60 лв/месец – Фирмен телефонен номер    100 лв/месец – Основен Пакет
40 лв/месец – Адрес за кореспонденция    70 лв/месец – Мини Пакет

В почивни и празнични дни всички услуги се заплащат в двоен размер.

ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕНИТЕ >>>>

Офис Консулт АД ООД® - Всички права запазени. All rights in it are reserved. SEO by The Viking