За нас

ОФИС КОНСУЛТ АД ООД
Виртуален офисОФИС КОНСУЛТ АД ООД
е създадена от бивши служители на НАП което Ви гарантира високо качество на предлаганите услуги .

Услугите към които сме се насочили са в сферата на осигуряване на надежден виртуален офис за представителство на клиентите ни пред НАП и различните институции.

Ние  можем да организираме Ваш офис без да е необходимо да наемате подходящо  помещение и да търсите квалифициран персонал, спестявайки Вашите време и  средства.

Дружеството предлага и счетоводно обслужване, данъчни консултации и правно обслужване във връзка с данъчното, търговското и административното право и осигуряване на данъчна защита.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
ВИРТУАЛЕН ОФИСДружеството предлага и счетоводно обслужване, данъчни консултации и правно обслужване във връзка с данъчното, търговското и административното право и осигуряване на данъчна защита.

Оперативно счетоводно обслужване, годишно приключване и съставяне на баланси и отчети, изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, изготвяне на статистически отчети.

 

 

 

Офис Консулт АД ООД® - Всички права запазени. All rights in it are reserved. SEO by The Viking